fredag, juni 13, 2008

Bloggen flytter!

Etter ustabile hendelser med blogspot så velger jeg å flytte over til en ny blogg. Alle innlegg og kommentarer har blitt overflyttet til den nye bloggen, som du kan lese på:

http://callesblogg.wordpress.com/

Følg gjerne videre med på min nye blogg! :-)

Ettertanker til ettertanken

Det ikke så ofte jeg skriver om ettertanken til ettertanken
I forrige innlegg fikk jeg spørsmål om jeg hadde 3 grunnleggende punkter for vekkelse.
Akkurat 3 punkter tror jeg ikke at jeg har dessverre. Men det finnes alltid noe bibelen gir oss for prinsipper for vekkelse. Det første jeg tenker på da er det Jesus sier i Matt 5, 3 og 6 i Bergprekenen.
to ting jeg tenker på akkurat nå her er disse to tingene Jesus sa:
Salige er de som er fattige i sin ånd, for himmelriket er deres… Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

Gud vil mette de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, og vi vet jo at rettferdigheten er Jesus!
Bibelen forteller oss at vi skal se på de som har gått foran oss. Og det tror jeg er utrolig viktig, men bibelen sier ikke vi skal feste vårt blikk på dem. Men den forteller oss at vi skal feste vårt blitt han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Jeg tror mange mennesker gjør sin største feil ved å feste sine blikk på andre mennesker. Men det er så viktig at vi alle sammen får fokuset på rett sted, på Jesus! En ny begeistring for Jesus er et bra kjennemerke på en vekkelse. Og samtidig er det viktig å ha forkynnelsen av ordet så vi blir grunnfestet i undervisningen Gud har gitt oss uendelig viktig. Vi vet jo at det farlig å ha bare en del av det, har vi bare ordet i våre hoder blir vi lett fariseere som kan alt og vet alt, men blir fort uten kjærlighet. Og med bare ånden blir vi fort overåndelige mennesker som tror alt er Gud og flyter hit og dit og blir et lett bytte for djevelen, siden vi ikke greier å skille mellom hva som er Gud og hva som er djevelen. Men det er den fantasiske balansen av Guds ånd og Guds ord som holder oss på rett spor. Og bønn er fundamentet vi beveger oss på.
Jeg tror Fader vår en bra mal for en vekkelse vi kan leve i, som Jesus har lært oss.
Ikke at vi nødvendigvis må be den bokstavelig, men prinsippene som den lærer oss.
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
Vi ser først at Jesus ber oss holde fokuset på Gud.
Deretter ber vi om hans rike skal komme og hans vilje skje der hvor vi lever. På samme måte som det er hans vilje i himmelen.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Etter dette ber vi om våre egne behov som kommer i andre rekke. Vårt daglige brød, våre behov som mennesker. Det vi trenger til for å leve.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og så hele tiden leve i en natur som Gud har, en tilgivelses natur til hverandre. På samme måte Gud har tilgitt oss.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Deretter kommer bønnen om at Gud må bevare oss og beskytte oss fra mørket.
Til sist gjør vi som vi gjorde først, vender våre blikk tilbake til Gud, og gir han æren.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.


Jesus er en person jeg alltid vil takke for evig, for den store nåden han har visst meg, og oss.
Det livet vi har fått muligheten til å leve i er et liv av den overnaturlige typen.
Et typisk kristen liv burde være preget av daglige mirakler, så vel store som små.
Å vandre side med side med Gud bør jo faktisk være livs forvandlende. Det er jo tross alt Gud!
Ofte tror jeg vi glemmer hvilken kreativitet, hvilken kraft, hvilken personlighet Gud har.
Hvem er han egentlig? Ved å lese evangeliene får vi et bilde av hvem han er, det er jo det Jesus kom for å vise oss, faderen. Det alt dreier seg først og fremst om i livet er kontakten med vår Gud. Og han er virkelig ikke en Gud som er langt borte, men han er kommet nær. Hvilken redningsaksjon han satte i gang da han sendte sin egen sønn for å få oss til å vite at han elsker oss, og vil ha kontakt!
Det er det Jesus kom for å vise oss, Gud. Og Gud har høyt opphøyet sin sønn, og gitt ham navnet over alle andre navn. Og i det navnet har vi fått autoritet til å utøve Guds vilje på jorden.
Tegn, under og mirakler – er alle ting vi kan forvente oss når vi har med Jesus å gjøre.
Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen.
Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.
Joh 14,13-14

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn.
Joh 15,16

På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn.
Joh 16,23
Som jeg nevnte tidligere, vi skal ikke feste våre blikk på noen andre personen utenom Jesus.
Det er han, og han alene som er vårt fokus!

Jeg vil aldri feste mitt blikk på personer, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Rodney Howard Browne, Ulf Ekman, Åge Åleskjær, Todd Bentley, John Bevere, Reinhard Bonnke, T.L Osborn, de har alle en ting felles med oss. De er mennesker. Som har blitt brukt av Gud og blir brukt av Gud.
Men vi må aldri feste vårt blikk på personene, men heller glede oss over hva Gud har gjort og gjør gjennom de som har gått foran oss. Men vårt blitt skal være festet på ham som er troens opphavsmann, Jesus Kristus – Ikke noen andre. Ser du Jesus, så ser du Gud. Hele Guds personlighet gjenspeiles fullt og helt gjennom Jesus.
Da disiplene til Jesus satt i båten, og så Jesus kom gående over vannet trodde de det var et spøkelse.
Spørsmålet er om vi gjenkjenner Jesus når han kommer. Jeg har dessverre lært meg at det ikke er noen selvfølge at kristne skal kjenne igjen Jesus når han kommer. Akkurat som fariseerne er vi for raske til å dømme opp og ned; Det er ikke min Jesus. Han gjør ikke slikt, han er ikke sånn!
Det er sånn jeg hadde gjort det, derfor gjør ikke Jesus det heller.

Sannheten er at mange av hans folk ikke kjenner igjen sin mester når han er der. De setter sitt fokus på alle feilene, alle problemene de ser, de liker ikke metodene, de liker ikke stilen.
Men sannheten er at det er Jesus, selv om vi tror det eller ikke.
Mer vi leser av evangeliene, mer ser vi av hans karakter, hans kjærlighet, hans nærhet.
Når Jesus vandret på jorden, ble han ikke kjent igjen av sine egne. De korsfestet og drepte sin Messias, sin frelser.
Historien lærer oss at vi ikke lærer av historien. Som Guds folk, la oss for all del ikke gjenta den.
Når Jesus kommer, la oss ikke korsfeste ham på nytt. La oss helle ære og tilbe ham for den han er.

Han som sitter på tronen, sa da til meg: "Se, jeg gjør alle ting nye." Og han la til: "Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord."
Åp 21,5
Han, Jesus, gjør alle ting nye! Det som er nytt er nytt! Det betyr at vi aldri har opplevd eller sett noe lignende før, fordi det er nytt! La oss heller glede oss over det Gud gjør. Og lære å leve selv i den strømmen fra Guds trone som stadig kommer med friskt, levende nytt vann. Som vi daglig kan leve av.

Takk Gud, for du er den du er. Du gjør det du gjør, og du elsker det. Takk for jeg har fått muligheten til å bli ditt barn gjennom Jesus Kristus. Bli renset i blodet som han selv ofret for min skyld.
Ved hans død har jeg fått liv, og i det livet jeg har fått har Jesus åpnet en vei til himmelen for meg.
Han har gitt meg muligheten til å ha kontakt med den evige. Du sa til Moses at du er den du er, og det er du virkelig. Du er ingen annen enn det ditt ord sier. Mennesker kan prøve så mye de vill og forandre deg, forandre dine meninger og din natur. Men du er og forblir den du er.
Jeg takker deg for at jeg kan lese i ditt ord, fra først til sist og se at den gjenspeiler din perfekthet og kjærlighet. Ingen over, ingen ved siden. Du alene er høyt opphøyet over himmel og jord. Fra evighet til evighet skal du regjere, med rettferdighet og kjærlighet. Ingen kan fortelle deg noe du allerede vet, ingen kan forandre dine meninger, for du vet hva som rett. Du bærer meg og viser vei.
Tilgi med alle de gangene jeg har gått feil og går feil. La din ånd få vise meg din vei. La mitt liv bli et liv som skinner av Jesus, la det vises og merkes at din sønn bor i meg. Han som er selve livet, har tatt bolig i meg. Gud, la det bli mindre av meg, og mer av deg. Din vilje skje på jorden som i himmelen, og i mitt liv. La Norge få oppleve at himmelen kaller som aldri før. La denne nasjonen få et besøk av himmelen. Kom Hellig Ånd og fall over mitt land, så mennesker kan få se sannheten. At du er Gud, det finnes ingen andre.

lørdag, juni 07, 2008

Litt ettertanker

Etter å ha vært 10 dager i Florida for å besøke The florida outpouring så merker jeg at man sitter igjen med mange inntrykk og opplevelser. Jeg satt på flyet i får fra Washington D.C til København. Og så begynner jeg å tenke litt på hva som har skjedd disse 10 dagene. Personlig så er jeg utrolig glad og gir all ære til Gud for at jeg fikk muligheten til å dra. Jeg merker det ligger en dyp forandring i min ånd og mitt indre etter å ha vært der og fått del i det Gud har gjort der.

Jeg vet mange har forskjellige meninger om akkurat denne vekkelsen. Og når det gjelder Todd Bentleys tatoveringer som jeg vet kan være et skjæringspunkt for mange. Jeg har ikke forandret mitt syn på om tatoveringer er pent eller ikke, for det syntes jeg fortsatt ikke er noe pent! Men når det kommer til spørsmålet om Gud kan bruke en mann som et tatovert, så vil jeg svare til de: Ja, det kan Han, og det gjør Han. Gud er Gud, det er ikke vi. Vi kan desverre ikke bestemme eller fortelle Gud hvem han skal bruke eller ikke. Det er opp til Ham, det eneste Gud ser etter er et hjerte som er fullstendig overgitt til Ham! På tvers av kulturel bakgrunn, økonomisk bakgrunn, personlig bakgrunn, eller hva det nå måtte være. Det er ikke alltid vi kanskje er enige i valgene til Gud. Men hallo, hva vet vi egentlig?

Paulus skriver:

Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd. Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.
1. Kor 12,1-11

Alt dette gjør den ene, og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Her mister vi rettigheten til hva vi mener og syns Gud bør gjøre. Beklager, Gud gjør det han vil. Enten han liker din mening eller ikke. Ingen kan si Jesus er Herre uten at Han er i i Den Hellige Ånd, og denne vekkelsen bringer all æren til Jesus som Herre!

Jeg tror i en tid som vi lever i, så skal vi være glad det faktisk skjer noe rundt om kring i verden for Guds rike. Vi må se på de som har gått forran oss, men vi må også se på de Gud reiser opp i den tiden vi nå lever i. En ting jeg har funnet ut, er at Gud bruker hvem Han vil, når Han vil fordi Han er akkurat den Han er.


Etter å få se denne vekkelsen som pågår i Florida på nærerer hold så blir jeg bare fyllt av mer og mer lengsel etter å se Guds kraft og rike gå frem i vår del av verden. Vekkeles bringer først og fremst forandring. Og det er forandring jeg vil ha i mitt liv, og det er forandring i mine omstendigheter i mitt liv jeg skal se! Todd Bentley sa noe veldig bra den første kvelden vi var der. Han sa når vi løfter opp Jesus, så trenger vi ikke bekymre oss for hvordan vi skal få folk til å komme til Ham. Fordi Jesus sa at når han blir løftet opp så skal Han dra mennesker til seg.

Lovsangen i Lakeland er noe det mest fantastiske jeg har opplevd innenfor tilbelelse og ære til Gud. De sa når vi var der: "Somebody is wondering when the main part of the service is starting. Well, this is the main part of the service, to worship HIM!"


Eller som på Norsk blir: "Noen lurer på når hoveddelen av møtet skal starte. Vel, dette er hoveddelen av møtet, å tilbe HAM!"

Jesus fokusen, Jesus tilbedelsen, Jesus æren. All ære til Ham!
Vi trenger å få fokuset tilbake på Jesus, hvem Han er, hva Han gjør, og hva Han vil gjøre og hva Han kan gjøre! Jesus, Jesus, Jesus - It`s all about Jesus!

Vi trenger mer av HAM! Det er vanskelig å sette ord på lengeselen som kommer etter å få være med på noe sånt, ord blir for få. Men dette kan jeg si. Jeg, og vi trenger bare mer, mer, mer og enda mer av Jesus. Mindre av meg, mer av Ham. Mindre av oss, mer av Ham.


Jesus Kristus er den samme i går, i dag den samme, ja til evig tid.
Hebr 13,8.

torsdag, mai 29, 2008

Dag 2

Kveld var det utrolig sterk lovsang som i går, men samtidig var møtet veldig annerledes.
Når David startet å lede møtet i dag så gikk Gud inn på den måten at det var på tide å føde frem ting i sitt liv. Todd fikk fra Gud at den samme ånd som vekte Jesus til live er den ånd som bor i oss.
Vi har fått kraft og autoritet i Jesus til å gi liv der vi kommer.
Todd sa at det var tiden inne til å spre vekkelsen til "Revival hubs" over hele verden. Å ta Guds ild videre. Gud vil gi oss det vi ber om. Start å be om det vi vil se synlig i våre liv.

Etter hvert fikk Todd et par beskjeder om at det var en del døde som vi skulle be for, og da tok det veldig tak i ham at vi ber Gud gjøre det, så det skal bli like vanlig med at de døde står opp som det er med de andre miraklene. Hele salen overgir seg i bønn, og ikke så veldig lenge etter får vi et vitnesbyrd om at en gutt i Afrika har stått opp fra de døde etter at familien ba for ham.
En lege som var på møtet tok kontakt med de og ba de gjøre det!
Det er nå 15 stk som har stått opp fra de døde, og flere kommer!

Det er ikke lett å prøve å skrive ned alt som skjer i en atmosfære som er her.
Det tar tid å fordøye det og bli mer kjent med det.
Vi kommer til å skrive litt mer i morgen, og prøve å sende med noen bilder også.

For deg som ikke har sett dette enda, så få slått på GOD TV eller se det på www.god.tv eller www.freshfire.ca
Dette er noe helt utrolig Gud har startet i Florida, og kommer til å spre det til HELE verden!
Alle som vil ha det kan få det!

onsdag, mai 28, 2008

Dag 1 i Lakeland

Ruben og jeg har nå fått vært på første møte. Vi merker med en gang at det er en spesiell atmosfære i hele området vi bor på og i byen. Det er noe som virkelig har skjedd i ånde verden her.
Etter å ha brukt litt tid på dagen og sett oss omkring i Lakeland så var vi på stedet der møtet skulle være rundt kl 5. Allerede da var det masse folk som hadde begynt å komme. Det var helt utrolig å se hvordan en vekkelse trenger organisering også. Til og med det lokale politiet hjelper til, da kan vi si at vekkelsen også begynner å få tak på samfunnet også. Vi snakker med folk her og der når vi går rundt, og vi spør om de har hørt om "the revival". Og alle til nå har hørt om det, og det er så utrolig å tenke på at vi bør ikke si "Todd Bentley" eller noe, vi bare sier "the revival". Og folk har hørt om det. Og er utrolig positive!

Lovsangen som er her er noe av det mest utrolige jeg har opplved for min del. Bare når vi satt der 2 timer før møtet og hørte på øvelsen var helt utrolig. Merket bare salvelsen dundra ut av høytalerne.
Men når møtet startet merket vi virkelig hvilke dimensjoner de har kommet i under lovsangen!
Etter 2 timer lovsang så legger alle lovsangerne og musikerne seg på gulvet og folk i salen bare synger Holy, holy, holy. Og etter en stund skjer det noe helt utrolig. Vi hører englene synge i bakgrunnen. Som et stort mektig og hellig kor, som bare lovsynger Gud!

Så etter over 2 timer lovsang kommer Todd Bentley på, og under lovsangen lå han under Guds kraft, og han forteller oss at når han lå der under Guds kraft så var han i himmelen denne kvelden.
Og så begynner han å få kunnskaps ord og gjør det Guds ånd forteller han skal gjøre.

Det er utrolig mange inntrykk for oss å ta inn i starten, men bare det å sitte å observere, drikke inn av Gud nærvær gjør noe med en. Vi bare gleder oss til fortsettelsen og hva Gud kommer til å gjøre videre med vekkelsen og med oss. Todd Bentley gav oss forbønn i går også, Impartation. UTROLiG mektig!

Gud er god, og nå skal vi spise frokost!

Mer kommer!

torsdag, mai 22, 2008

Den virkelig Jesus (del 2)

Den virkelig Jesus (del 2)
For litt siden skrev jeg litt videre fra tanker om en artikkel pastor Ulf Ekman hadde i Misjons Magasinet fra Livets Ord.

Og jeg vil bruke litt mer blogg tid til denne fantastiske personen.I evangeliet etter Johannes kan vi lese en utrolig interessant samtale mellom Jesus og Pontius Pilatus. Mannen som hadde autoriteten på liv eller død for Jesus.

Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen; de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltidet. Pilatus gikk da ut til dem og sa: «Hva er anklagen som dere fremfører mot dette mennesket?» De svarte: «Var han ikke en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg.» «Ta ham dere, og døm ham etter deres egen lov!» sa Pilatus. Men jødene svarte: «Vi har ikke rett til å ta livet av noen.» Slik skulle det ordet bli oppfylt som Jesus hadde sagt da han ga til kjenne hva slags død han skulle lide. Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge,» svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus.
Joh 18, 33-38


Quid est veritas,Hva er sannhet? Spør Pilatus.

Sannhet, et oppslag i ordboka står dette om sannhet:utsagn, beretning som stemmer med virkeligheten holde seg til sannhet-en / si, fortelle (en) sannhet-en også, si sin mening uten omsvøp / et sannhet-ens ord et refsende, alvorlig ord / absolutt sannhet- / filosofiske sannhet-er


En beretning som stemmer med virkeligheten. Her er vi inne på noe.Johannes skriver i sitt evangelium.
Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet … For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Joh 1,14/17

Det er interessant å tenke seg tanken, her står Pilatus foran Guds sønn. Som Johannes sier er full av sannhet, og nå spør han Jesus – Hva er sannhet?
Jeg lurer på om Pilatus fant ut av sannheten, hva som skjedde etter dette med ham vet vi lite om.Jesus sa til Pilatus at han kom for å vitne om sannheten, derfor er jeg født og kommet til verden. Hvilken sannhet er det Jesus kom for å vise oss?

For å gjøre det enkelt: Jesus kom for å vise oss Gud. Og Gud har et budskap som han sendte med Jesus – For så høyt har Gud elsket verden. At han sendte sin sønn Jesus Kristus. For å ta alle våre feil, mangler, synder. Og gå i døden for oss. Han sendte ikke sin sønn for å dømme verden. Men for å redde den!


Jesus er en person som mennesker kan bruke til mye, til å fremme sine egne tanker, ideer og meninger. Men jeg er ikke ute etter å bruke Jesus for min egen del, men heller la Jesus bruke meg for sin del. Moses sa til Gud at hvis ditt ikke nærvær følger med oss så går vi ikke. Det samme vil jeg si med mitt liv. Jesus, hvis du ikke kommer til å følge med meg. Så vil jeg ikke gå. Jeg trenger Jesus! Mer av deg, mindre av meg!

Som en sang tekst sier det så bra, Jesus er verdens lys, og lyset det er sterkere enn mørket. Jesus du er sannheten, og sannheten er sterkere enn løgnen.

Jesus kom for å gi oss liv, liv i overflod.
Den virkelige Jesus er aktiv i dag, helbreder mennesker, gjenoppretter liv, gir håp, er hos de fattige, trøster, fører mennesker fra lys til mørket, og gir liv!

mandag, mai 19, 2008

Florida outpouringEndelig!! For 30 minutter bestillte vi billettene våre til Florida. Jeg reiser mandag 26 juni og setter kursen mot vekkelsen.

Dette er et bønnesvar! Takk, takk, takk, Gud!!! :)


fredag, mai 16, 2008

Veien videre


Hvordan kan dere vite hva som skal skje i morgen? Hvordan livet dere skal bli? Menneskene er som morgenduggen, i det ene øyeblikket syns den, og i neste sekund er den dunstet bort.
Jakobs brev 4,14


Det er ganske Interessant å se hvordan mennesker legger opp livet sitt. Både kristne og ukristne mennesker. Jeg husker spesielt tiden på barneskolen, ingen bekymringer og hvordan morgendagen ble var ikke noe problem. For den tenkte vi så vidt på.
Så kom dagen da vi skulle begynne på ungdomsskolen. Livet ble litt mer seriøst, men ikke så mye at det gjorde noe. Men så startet man i 10ende klasse. Og litt mer alvor kom inn i bildet, snart startet jo et nytt skole år, valgfritt fra staten sin side, men ingen ville vel ta å kaste bort en sjansje til å begynne å starte veien på en karriere?


Et år, to år, så tre år. Tre år på videregående. Det er vel ikke så mange år, men for de som er skolelei, jo. De kan nok være tøffe for noen. Jeg så selv mange hoppe av toget når det allerede hadde kommet et godt stykke. Og det som er spesielt, er å se at de fleste som hoppet av den gangen, hoppet aldri på et nytt tog for de mulighetene livet gav på den siden.

Etter videregående startet et liv i yrkeslivet for de som gikk 2 år og skulle ut i lære, for andre som gikk tre år og fikk allmenfaglig kompetanse startet en ny vei til høyere studier for noen.
Så etter studier, et yrkesliv, der karrierien som regel står i fokus.


Etter litt over 21 år i livets spill har jeg fått sett litt av hva livet har bydd på til mange, både kristne som meg selv, og til ukristne.
I mellom mye av det siste jeg nevnte her, starter også jakten på en livspartner for mange.
Og ut av det blir det født et familieliv, med mange utfordringer og opplevelser.

Men etter å få observere litt her og der så plukker man opp en del tanker, og lager noen konklusjoner (Som ikke alltid er rett) nå og da.

Men en konklusjon, som jeg liker, og bibelen snakker om er det Kong David sier i salmene;

Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.
Salme 127,1


Her ligger en utrolig viktig sannhet og et tips fra Gud.
Hvis ikke Herren bygget huset, så jobber byggningsmennene forgjeves.

Hvis ikke Gud får bygge livet mitt, så bygger jeg livet mitt forgjeves. Er faktisk det dette betyr.
Mange kristne ungdommer i dag trenger å få se Guds plan for deres liv, og mange unge kristne familier trenger virkelig å se hvilket potensiale det ligger i familielivet når Gud får komme til!
Å bygge et liv på grunnlag av ambisjoner, begjær og egne ideèr og tanker - blir veldig fattig i lengden når det kommer til mulighet det kan få med Gud med i spillet.
Selvfølgelig er det viktig at vi gjør og utdanner oss til det vi har lyst til og liker. Men det er utrolig viktig at vi lærer å ta med Gud i planene våre, og høre om han har noen tips eller innvendinger til oss.

Det finnes mange fattige kristne liv der ute, som ikke bygger på annet enn egne drømmer og tanker. Og i lengden så får man ikke så mye tilfredstillelse av det man gjør.
Men tar vi heller og gir vårt liv, våre drømmer og våre ambisjoner til Gud! Så kan han skape noe helt annet ut av det enn vi noen gang hadde drømt eller forestillt oss.
Gud er en Gud som er kreativ, elsker å sjokkere - positivt!

Vi kan bygge og utvikle livene våre så mye vi vil, men i lengden. Uten Gud så vil det en dag ikke bety noe det vi gjorde. Personlig vil jeg heller ta det jeg har i livet, og gi det til Gud og si: Her er mitt liv Gud, ta det og gjør det du vil ut av det. La det heller ære deg enn meg.
Skole, utdannelse, yrke, jobb, ta det!

Det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om å forsørge meg selv. Men om en innstilling i livet om å gi alt til Gud. Vi lever i en tid der det hele handler om å realisere seg selv, men bibelen forteller at man kan gjøre noe som er enda større, og det er å fornekte seg selv.

Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.
Lukas 9,23-25


Å leve for Gud krever en annen innstilling av oss en det verden krever. Men der verden slutter, starter Guds rike. Verden kan aldri tilfredsstille oss på samme måte som Gud kan.
Der verden kommer til kort, kan Guds rike overøse oss med andre ting som er totalt anderledes enn det verden ville ha gjort med oss! Verden sier: ta til deg så mye du kan! Gud sier: ta heller å gi så mye du kan!
Det finnes en forskjell, en gigantisk forskjell mellom verden og Guds rike.
Og midt i dette skal vi prøve å leve våre liv.
Som etterfølgere av Jesus er det ikke meningen at vi skal ha et vanlig hverdagsliv, men vi skal ha ett Guddomelig hverdagsliv. Der vi helle tiden har kanalen innstillt på himmelens rike.

Å bygge livet sitt på Gud betyr ikke at vi må legge alle våre egne planer i grus, men det handler om å ha en innstilling på at vi ikke lever lenger selv. Uansett hva han ville eller måtte kreve av oss, skal vi gi til ham, som et offer. Fordi vi elsker ham så høyt, og han elsker oss tilbake.

Vi må våge å drømme større, tenke større! Ikke bare tenke og drømme menneskelig, men også åndelig! Gud hva vil du med mitt liv? Hva vil du med min familie?!
Gi det til Gud, så kommer du til å bli utrolig overrasket over hva han kan få det til å bli!